โดนใจตามหาดาวติ๊กต๊อกตัวตึง

เงื่อนไขในการร่วมสนุก ผู้เข้าแข่งขันต้องทำถูกต้องครบถ้วนตามกติกาทุกข้อจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล หากคลิปของผู้เข้าแข่งขันยอดวิวไม่ถึงตามที่กําหนด 5 คลิปแรกที่มียอดวิวมากที่สุดจะได้รางวัลเป็นบัตรกํานัลมูลค่า 1,000 บาท จํานวน 5 รางวัล ท่านละ 1 รางวัล ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้ และผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ชนะที่มีภูมิลําเนาและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น คลิปที่เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมของโดนใจ ถือว่าเป็นทรัพย์สินและลิขสิทธิ์ของบริษัท บริษัทสามารถนําคลิปวิดีโอไปใช้ต่อในช่องทางอื่นๆได้ โดยไม่จํากัดจํานวนครั้ง ผู้เข้าแข่งขันสามารถโพสต์ได้มากกว่า 1 คลิป แต่จะนําคลิปที่มีผลยอดวิวสูงสุดมาตัดสินเพียงคลิปเดียวเท่านั้น การถ่ายคลิปต้องได้รับการอนุญาติโดยเจ้ารองร้านก่อนทุกครั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของคณะกรรมการโดนใจถือเป็นที่สิ้นสุด ของรางวัล รางวัลที่ 1 บัตรกํานัลมูลค่า 5,000 บาท (ไม่น้อยกว่า 30k Views) รางวัลที่ 2 บัตรกํานัลมูลค่า 3,000 บาท (ไม่น้อยกว่า 20k Views) รางวัลที่ 3 บัตรกํานัลมูลค่า 2,000 บาท (ไม่น้อยกว่า 10k Views) รางวัลที่ 4 บัตรกํานัลมูลค่า …

โดนใจตามหาดาวติ๊กต๊อกตัวตึง Read More »