โดนใจตามหาดาวติ๊กต๊อกตัวตึง

เงื่อนไขในการร่วมสนุก

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องทำถูกต้องครบถ้วนตามกติกาทุกข้อจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 2. หากคลิปของผู้เข้าแข่งขันยอดวิวไม่ถึงตามที่กําหนด 5 คลิปแรกที่มียอดวิวมากที่สุดจะได้รางวัลเป็นบัตรกํานัลมูลค่า 1,000 บาท จํานวน 5 รางวัล ท่านละ 1 รางวัล
 3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้ และผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ชนะที่มีภูมิลําเนาและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 5. คลิปที่เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมของโดนใจ ถือว่าเป็นทรัพย์สินและลิขสิทธิ์ของบริษัท บริษัทสามารถนําคลิปวิดีโอไปใช้ต่อในช่องทางอื่นๆได้ โดยไม่จํากัดจํานวนครั้ง
 6. ผู้เข้าแข่งขันสามารถโพสต์ได้มากกว่า 1 คลิป แต่จะนําคลิปที่มีผลยอดวิวสูงสุดมาตัดสินเพียงคลิปเดียวเท่านั้น
 7. การถ่ายคลิปต้องได้รับการอนุญาติโดยเจ้ารองร้านก่อนทุกครั้ง
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. คำตัดสินของคณะกรรมการโดนใจถือเป็นที่สิ้นสุด

ของรางวัล

รางวัลที่ 1 บัตรกํานัลมูลค่า 5,000 บาท (ไม่น้อยกว่า 30k Views)
รางวัลที่ 2 บัตรกํานัลมูลค่า 3,000 บาท (ไม่น้อยกว่า 20k Views)
รางวัลที่ 3 บัตรกํานัลมูลค่า 2,000 บาท (ไม่น้อยกว่า 10k Views)
รางวัลที่ 4 บัตรกํานัลมูลค่า 1,000 บาท
รางวัลที่ 5 บัตรกํานัลมูลค่า 1,000 บาท

ระยะเวลาในการร่วมสนุก

ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566

เกณฑ์การตัดสิน

 1. เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากยอดวิวเป็นหลัก คลิปที่มียอดวิวมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ โดยดูคลิปที่ส่งเข้าร่วมสนุกจาก Hashtag #ตัวตึงร้านโดนใจ และ ลิ่งที่ผู้ร่วมสนุกส่งเข้ามาทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ร้านโดนใจ Donjai
 2. หากคลิปที่ได้รับการตัดสิน มีจำนวนยอดวิวเท่ากัน ทางคณะกรรมการจะพิจารณาจากยอดไลก์ของคลิป เพื่อประกอบการตัดสินต่อไป

ประกาศรายชื่อที่ได้รับรางวัล

 1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 15 กรกฏาคม 2566 ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ร้านโดนใจ Donjai
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องยืนยันตัวตนเพื่อรับรางวัล ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ร้านโดนใจ Donjai โดยส่งหลักฐานแคปหน้าโปรไฟล์ติ๊กตอก เอกสารยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 พร้อมแจ้งสาขาที่สะดวกรับรางวัล
 3. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% จากยอดรางวัลที่ได้รับ
Facebook
Twitter
Email

บทความอื่นๆ

Scroll to Top