ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม “ช้อปโดนใจ อยู่ดีดีก็มีโชค” ครั้งสุดท้าย จับรางวัลวันที่ 25 ตุลาคม 2566

🎉ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม “ช้อปโดนใจ อยู่ดีดีก็มีโชค” ครั้งสุดท้าย จับรางวัลวันที่ 25 ตุลาคม 2566🎉

ขอเเสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านเเละขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและร่วมสนุกกับกิจกรรมค่ะ

 รายละเอียดเงื่อนไขและกติกาในการรับรางวัล

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย โดยได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ตัวแทนของบริษัทฯ (เจ้าหน้าที่จากบริษัท เก็ท พริวิลเลจ จำกัด)

ต้องนำหลักฐานได้แก่

 1. สำเนาประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 3. หนังสือยืนยันรับของรางวัล 1 ชุด
 • บริษัท เก็ท พริวิลเลจ จำกัด (โทร. 094-882-2555,089-713-6666) จะแจ้งให้ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทราบทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือตามที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียนหรือสามารถยันยืนรับของรางวัลผ่านทาง Line OA https://lin.ee/6tFFgce (ไอดี @getcrm)
 • หากทาง บริษัท เก็ท พริวิลเลจ จำกัด ติดต่อไม่ได้ภายในระยะเวลา 20 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง ให้ถือว่าผู้โชคดียินยอมที่จะสละสิทธิ์และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีที่มีหลักฐานข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ชื่อตามบัตรประชาชน และชื่อผู้รับรางวัลต้องตรงกัน มิฉะนั้นถือเป็นโมฆะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 และโดยที่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการชำระภาษีรายได้บุคคลประจำปี
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดยตรง
 • พนักงานและครอบครัวของบริษัท มีโชค 168 จำกัด , บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท เก็ท พริวิลเลจ จำกัด , เอเจนซี่, คณะกรรมการดำเนินงานรวมถึงครอบครัวและญาติไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือเงื่อนไขการชิงโชค โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุดขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกกับกิจกรรมในครั้งหน้านะคะ

Facebook
Twitter
Email

บทความอื่นๆ

Scroll to Top