กิจกรรมชวนเปิดร้านโดนใจ เพื่อนได้ร้าน เราได้เงิน

เงื่อนไขพิเศษสำหรับกิจกรรม เพื่อนได้ร้าน เราได้เงิน

หากชวนร้านโมเดล 1.5 :

  1. ทุก ๆ ร้านใหม่ที่ชวนมาเปิดร้านโดนใจ จะได้รับ GV มูลค่ากว่า 200 THB หลังผ่านการคัดกรองและจ่ายเงินประกัน

  2. กรณีชวนได้ครบทุก ๆ 3 ร้าน จะได้รับเพิ่มอีกทันที 1000 THB (ร้านที่ 4 จะถือว่านับวนรอบใหม่อีกครั้ง)

  3. กรณีร้านโดนใจที่ชวนมาเปิดทำยอด 2 เดือนแรกได้ผ่านตามเป้าแจก GV เพิ่มอีก 1,000 THB ทันที

  4. กรณีร้านโดนใจที่ชวนมาเปิดทำยอดเดือนที่ 3 ผ่านอีกตามเป้าแจก GV เพิ่ม 1,500 THB ทันที

หากชวนร้านโมเดล 2-4 :

  1. ทุก ๆ ร้านใหม่ที่ชวนมาเปิดร้านโดนใจ ผู้ชวนจะได้รับ GV มูลค่า 1,000 THB หลังจากผ่านขั้นตอนการคัดกรองและจ่ายเงินประกัน

  2. กรณีผู้ชวนชวนได้ครบทุก ๆ 3 ร้าน จะได้รับ GV เพิ่มอีกทันที 3,000 THB (ร้านที่ 4 จะถือว่านับวนรอบใหม่อีกครั้ง)

  3. กรณีร้านโดนใจที่ชวนมาเปิดทำยอด 2 เดือนแรกได้ผ่านตามเป้าแจก GV เพิ่มอีก 1,000 THB ทันที

  4. กรณีร้านโดนใจที่ชวนมาเปิดทำยอดเดือนที่ 3 ผ่านอีกตามเป้าแจก GV เพิ่ม 1,500 THB ทันที

**ของรางวัลเป็น Gift Voucher ซื้อสินค้าในบิ๊กซี รับรางวัลที่บิ๊กซีสาขาใกล้บ้าน

ตัวอย่างของการนับรอบ Gift Voucher

ชวนร้านที่ 1 ได้รับ GV 1,000 THB

ชวนร้านที่ 2 ได้รับ GV 1,000 THB

ชวนร้านที่ 3 ได้รับ GV 1,000 THB + 3,000 THB = 4,000

ชวนร้านที่ 4 ได้รับ GV 1,000 THB (เริ่มนับใหม่)

ชวนร้านที่ 5 ได้รับ GV 1,000 THB

ชวนร้านที่ 6 ได้รับ GV 1,000 THB + 3,000 THB = 4,000

Facebook
Twitter
Email

บทความอื่นๆ

Scroll to Top