นโยบายการใช้คุกกี้

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของท่านโดยเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ท่านเยี่ยมชม คุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในการเข้าชมครั้งต่อไป หรือไปยังเว็บไซต์อื่นที่รู้จักคุกกี้นั้น คุกกี้เหล่านี้อาจเก็บข้อมูลความชอบของผู้ใช้งานหรือข้อมูลอื่น ๆ การใช้คุกกี้เป็นมาตรฐานสำหรับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน หากท่านไม่ต้องการใช้คุกกี้ ท่านสามารถจัดการและควบคุมคุกกี้ผ่านเบราว์เซอร์ของท่าน รวมถึงการปิดคุกกี้โดยการลบคุกกี้ออกจาก ‘ประวัติเบราว์เซอร์’ (cache) ของท่าน เมื่อท่านออกจากหน้าเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม การปิดคุกกี้อาจทำให้รูปแบบการทำงานและบริการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่อาจใช้งานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เราใช้คำว่า “คุกกี้” ตลอดนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ เพื่อให้ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันด้วย เช่น Software Development Kits (SDKs)

คุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้ :

ประเภทของคุกกี้ วัตถุประสงค์หลัก

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์เพื่อทำให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัย ความง่ายในการใช้งานและความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการใช้งาน ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือ ทำให้ท่านเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ ทั้งนี้ การจัดวางคุกกี้ประเภทนี้ลงในอุปกรณ์ของท่านจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เช่น หน้าเว็บที่ท่านเข้าชม และข้อความที่ผิดพลาดใด ๆ คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย (Targeting cookies)

คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านว่า ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของเรามีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง

คุกกี้ช่วยเหลือในการทำงาน (Functionality cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านตั้งค่าเกี่ยวกับเว็บไซต์ได้ (เช่น การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร การปรับแต่งหน้าเว็บ) หรือการให้บริการของเว็บไซต์ เช่น การแสดงความคิดเห็นบนบล็อก

คุกกี้โซเชียลมีเดีย (Social media cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ได้รับการกำหนดโดยบริการโซเชียลมีเดียที่เราได้เพิ่มบนเว็บไซต์นี้ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหากับเพื่อน ๆ และเครือข่ายของท่านได้ คุกกี้ประเภทนี้สามารถติดตามเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์อื่น ๆ และสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของท่านได้ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื้อหาและข้อความที่ท่านเห็นบนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านเข้าชม หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะไม่สามารถใช้หรือดูเครื่องมือการแบ่งปันนี้ได้

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

คุกกี้ของบุคคลที่สามถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการที่ท่านใช้บริการออนไลน์อยู่ เช่น ผู้ให้บริการเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ที่ท่านกำลังเยี่ยมชม บุคคลที่สามที่ได้รับการอนุมัติอาจตั้งค่าคุกกี้เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับบริการของ  บุคคลที่สามในที่นี้รวมถึง เครื่องมือค้นหา ผู้ให้บริการการวัดผลและการวิเคราะห์ เครือข่ายโซเชียลมีเดีย และบริษัทโฆษณา บุคคลที่สามใช้คุกกี้ในกระบวนการส่งเนื้อหารวมถึงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านเพื่อวัดประสิทธิภาพโฆษณาของพวกเขาและเพื่อให้บริการในนามของ รายชื่อบุคคลที่สาม Google Inc.
  • Google Analytics
  • Google Firebase
  • Google Tag Manager
Facebook  

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้นี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดวันหมดอายุของคุกกี้แต่ละประเภทได้ที่ “การตั้งค่าคุกกี้” ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแถบด้านล่างของแต่ละเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราที่ท่านกำลังเยี่ยมชม

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ [“การตั้งค่าคุกกี้”] ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแถบด้านล่างของแต่ละเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราที่ท่านกำลังเยี่ยมชม อย่างไรก็ตาม เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลของท่าน เราคือใคร และท่านสามารถติดต่อเราได้อย่างไร เป็นต้น ท่านสามารถเยี่ยมชมนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของเราที่
นโยบายการใช้คุกกี้

การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้หากต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของเรา
Scroll to Top