ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับกล่องสุขใจจากทางโดนใจ จับรางวัลวันที่ 21 ธันวาคม 2566


ขอเเสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านเเละขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและร่วมสนุกกับกิจกรรมค่ะ

รายละเอียดเงื่อนไขและกติกาในการรับรางวัล

• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกรุณาส่งข้อความแจ้งรายละเอียดในการจัดส่งของรางวัลภายในวันที่ 10 มกราคม 2567 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และโดยที่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการชำระภาษีรายได้บุคคลประจำปี

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดยตรง

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีที่ส่งข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ชื่อตามบัตรประชาชน และชื่อผู้รับรางวัลต้องตรงกัน มิฉะนั้นถือเป็นโมฆะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

• การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

Facebook
Twitter
Email

บทความอื่นๆ

Scroll to Top